Southeast Alaska & Yakutat location map

Salmon Fishery Management Plans
Southeast Alaska & Yakutat Commercial Fisheries

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009